Hoe word ik KineCoach®?

Cardiale kinesitherapie

Aansluitend op de bestaande KineCoach-vormingen van AXXON, werd vanuit het werkveld de behoefte aangestipt om een vorming te voorzien die zich toespitst op de cardiale kinesitherapie in de privépraktijk. In dit verband werd nagedacht over een multidisciplinaire benadering, waar naast een pakket pathologie en inspanningsfysiologie ook psychologen, diëtisten, cardiologen en huisartsen hun visie geven over de lifestyleproblematiek van hartpatiënten.

Verdere informatie over screening, EKG, reanimatie, devices – zoals ICD, defibrillators, pacemakers – farmacologie of typemedicatie bij inspanning en trainingsmodaliteiten komen aan bod. Monitoring en welke toestellen nuttig kunnen zijn voor hartpatiënten worden getoond en gebruikt op de UA-campus. Door te vertrekken vanuit casussen wordt de praktijk aangebracht om vanuit kleinere groepen interactief te oefenen.

Het programma

De vervolgmodule cardiale bestaat uit een onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een online evaluatie, gevolgd door 3 lesdagen.

Hoe word ik KineCoach®?

kinecoach diabetes

kinecoach obesitas

kinecoach obesitas

kinecoach cardio

kinecoach onco

kinecoach reumatologie

Info modaliteiten

Cursusschema 2022-2023

axxon