Basismodule

Het basisprogramma ‘Beweging en gezondheid’ moet door iedereen worden doorlopen alvorens men mag beginnen aan een vervolgmodule (met uitzondering van de module Oncologie). 

Het lesplan omvat een theoretisch deel, de trainingsleer en inspanningsfysiologie, met aandacht voor de screening, multidisciplinaire omkadering en de psychosociale context. Gevolgd door een praktisch deel met het uitvoeren en evalueren van biometrische testen.

De basismodule bestaat uit ongeveer 14 lesuren, gespreid over 2 lesdagen. Deze module dient eerst succesvol te worden doorlopen alvorens u een vervolgmodule kan volgen.

Na het volgen van de basismodule krijg je nog geen label KineCoach. Dat word je pas na het volgen van 1 of meerdere vervolgmodules. 

Kinesitherapeuten die een bewijs van de afstudeerrichting ‘Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen’ kunnen voorleggen zullen rechtstreeks de vervolgmodules kunnen aanvatten. Een basismodule volgen is in dat geval niet noodzakelijk.

Maximaal 24 deelnemers
Accreditatiepunten: 24

Leden AXXON: € 310
Niet-leden AXXON: € 520

2024

Donderdag 01/02/2024, van 10.00-16.45   
Donderdag 22/02/2024, van 09.00-16.00

2025

Donderdag 13/03/2025, van 09.30-16.45
Zaterdag 15/03/2025, van 09.00-16.00

 

Programma         Inschrijven

Partners

KU Leuven
Universiteit Gent
UHasselt
Vrije Universiteit Brussel
Revaki
Cedric Hèle
Kom op tegen kanker
Oncohulp
Pro-Q-Kine